PLÉBÁNIÁNK TÖRTÉNETE

Orbán Balázs szerint a hagyomány tud egy remeteszegi kápolnáról, amelynek nevét őrzi a városrész a Maroson túl.

 

A legújabb időkig csak kevés katolikus lakott ebben a városrészben. Csak az 1980-as évek végén kezdtek itt is tömbházakat építeni. 

Marosszék falvaiból, a Nyárád mentéről, de Székelyföldről is egyre több katolikus család költözött az Egyesülés (Unirii) negyednek is nevezett lakónegyedbe. Ez tette indokolttá egy ottani misézőhely kialakítását. Ház vásárlása nem volt akkoriban kockázat nélküli, mert e Ceausescu rezsim politikája miatt nem lehetett tudni, mi kerül lebontásra. A lakónegyed külső határán látszott kevésbé kockázatosnak a vásár, s ott a Kerektó utca 2 sz. alatti lakást megvásárolta az egyház. A közfalak eltávolítása után ez lett a katolikus hívek gyülekezési helye. A belvárosi plébánia beosztott papjai és remeteszegi önfeláldozó családok szervező munkájának köszönhetően, megkezdték a hitoktatást -várva a misézési engedélyt és a vásár jóváhagyását-, majd a változás után 1991-ben a misézést is. 

Plébániai jellegéhez az állami jóváhagyást már 1990-ben megadták, de önálló plébánost csak 1995-ben kapott a közösség Ferencz István személyében. A plébániához 550 katolikus hívő tartozik, de ez a plébánia látja el a mezőségi szórvány 21 településén élő híveit is.

 

A templomépítésének gondolata már első pillanattól felmerült és megkezdődtek az előkészületek is.

 

2002-ben az új plébános Szénégető István. Ő folytatja elődje és a plébánia megkezdett templomépítési tevékenységét. A templom építése jelenleg is folyik. 

AKTUÁLIS

nincsenek hírek ebben a listában